Informasjon og PR

SEKSJONEN ER FULL 2016

Denne seksjonen skal jobbe med PR- og informasjonsarbeid, inkludert utvikling og innholdsproduksjon på våre nettsider og aktivitet i sosiale medier.

Mye av dette arbeidet foregår i forkant av mesterskapet for å sikre oss at ”alle” vet hva som skjer i Holmenkollen 4-7.februar 2016.

OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES

  • Oppdatering og aktiviteter i sosiale medier
  • Medieovervåkning
  • Oppdatering av medielister
  • Skriving av pressemateriell og lignende
  • Pressekontakt og oppfølging av journalisthenvendelser
  • Fotografering og organisering av bilder til eget bildearkiv
  • Kommunikasjonsberedskap