Ressursgruppen

SEKSJONEN ER FULL 2016

Du jobber med forefallende oppgaver i administrasjonen i Skifest, fortrinnsvis på dagtid i arrangementsuken.

Vi trenger deg som er fleksibel, tålmodig og strukturert.

OPPGAVER SOM SKAL GJENNOMFØRES

  • Tilrettelegge for at alle avdelinger har det de trenger av materiell, rekvisita osv
  • Støtte arrangementsavdelingen i ulike behov, både i forkant og under arrangementet
  • Produksjon av infomateriell som varslingskort, rutiner, hefter, provisoriske skilter etc
  • Håndtering av lager (ajourføring av lagerbeholdningen)
  • Være en viktig støttespiller for de som drifter arenaene