Sponsorrigg

FIS og Skifest har mange og ulike samarbeidspartnere og sponsorer som skal være synlige under arrangementet. Det er en viktig og spennende jobb å sikre riktig eksponering i henhold til gjeldende avtaler.

Seksjonen tar seg av rigg av markedsmateriell langs løypene, i handlegate og på stadion. Seksjonen er to-delt; rigg arena og rigg løyper. Hovedtyngden av arbeidet vil finne sted i forkant av selve arrangementet, men med noe omrigg gjennom konkurransehelgen.

Du må være glad i å være ute og ikke redd for å ta i et tak. Vi jobber i team så du må kunne samarbeide med andre.

OPPGAVER SOM SKAL GJENNOMFØRES

  • Tilrettelegging, kontroll og distribusjon av markedsmateriell på arenaene
  • Rigging av reklame- og markedsmateriell i arenaen
  • Koordinering opp mor Skiforbundet og FIS